Jakub Ječmínek (* 22.3.1977 Kolín) je český malíř.

Během studií na kolínském gymnáziu se intenzivně věnoval psaní poezie a drobné prózy a soukromému studiu filozofie.

Po maturitě se odstěhoval do Prahy, kde začal na vlastní pěst experimentovat s nejrůznějšímy výtvarnými technikami, které kombinoval i s fotografií. Navštěvoval kurzy figurální kresby pod vedením pedagogů z AVU a kurz malby malířky Věry Šteflové. Ke studiu filozofie přibyl i zájem o psychologii se zaměřením na změněné stavy vědomí, proces individuace a Kabalu.

V roce 2000 zahájil studium výtvarné výchovy a psychologie na ZČU v Plzni.

Studium ho nenaplňovalo a tak jej předčasně ukončil a přestěhoval se opět do Prahy, kde pokračoval v experimentální malbě.

Následoval návrat do rodného Kolína, kde si vybudoval ateliér, v němž intenzivně hledal výrazový styl pro své vize a v roce 2009 zahájil na FFUK v Praze studium pedagogiky, které úspěšně dokončil.

V roce 2016 se rozhodl věnovat pouze malbě a od té doby se malováním obrazů živí.

V průběhu tří let vyvíjel zcela unikátní techniku pro specifiká abstraktní díla.

Nyní se věnuje zejména malbě na 3D reliéfy vytvářené z různě modifikovaných akrylátových past, na něž nanáší barvy opět zcela svým specifickým způsobem.

V malbě zpracovává tématiku úzce propojenou se svými poznatky v oblasti psychologie a spirituality, k čemuž využívá schopností získané nejen díky hlubokým transformačním procesům.